מאגר הוריאציות
The Variations Collection
Media-Noche.org


מאגר סרטוני וריאציות הסלסה הקובנית מובא לכם על ידי צוות לטינגייט (ישן) (www.latingate.co.il), מדיה נוצ'ה (www.Media-Noche.org) וLaMusica.co.il.
דף זה מבוסס על הדף של לטינגייט (ישן) . ניתן ללחוץ על חלק מהוריאציות כדי לראות את הוריאציה ולקבל פרטים עליה.
הוריאציות המודגשות הן מקוריות של צוות לטינגייט (ישן)

The Cuban salsa variations collection is brought to you by Latingate (old) team (www.latingate.co.il), Media Noche (www.Media-Noche.org) and Lamusica.co.il.
This page is based on the Latingate (old) page . You can click on some of the variations in order to see their clip and get their details.
The Bold variation names are Latingate (old) originals

הבהרות:
1) הסרטונים בגלריה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בסרטונים אלו ללא אישור, אלא שימוש אישי בלבד
2) הסרטונים מכילים הדגמות בלבד, ללא הסברים, וללא דגשים, והשימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לקבל הסברים נוספים, ניתן לפנות לצוות מאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה בכתובת vars.collection@media-noche.org .

Comments:
1) The Clips in this Gallery are Copyrighted, And should not be used for any commercial use without permission. For personal use Only.
2) These clips contain Demonstrations only, no explanations and no tips. Using them is at your own risk. For further explanations, You can contact Media Noche variations collection team at vars.collection@media-noche.org.
רמה 6
Advanced & Master level
Cuncun
Gaviota
Azukita de Latingate
Pounte Complicado
Enchufla Con la Ruoede el Revers
La cuadra+Complicado
Registrala
Sabrosura
Lipton
Calla Ocho
Micaela
Consorte
Ponla Sabor Con Gusta y Caramelo
Rumbera
Candado Complicado
Setenta por Debajo
Juana la Cubana - Complicado+Moderno
Monalisa
Beso por Debajo
Setenta por Debajo
Setenta Complicado al Derecho al Revers
Agamenon
Setenta con Window
Beso loco
Serpiente
Serpiente tres
Thalia
El Sordo
Sabrosura
Exhibala Perfecto
Adita/Atida
Setenta Complicado Doble
Candado con sambuka
Cuba Libre
Tun turuntun
El Suave
EScorpion
Spaghetti
Noventa
La Mayi
Tromo
Jack Norris
Bebe + Complicate
Sombrero y la Jenny
El Melao
El Nudo del Dee Jay
Show Routines
LOT'S MORE
רמה 1 - Basic
Guapea, Dile que no, Enchufla con Dile que no, Dame

לטינגייט

הדף המודפס

         www.latingate.co.il

רמה 2 - Beginners
Para Al Medio/abajo
Tiempo Espana
Taro/de mentira
Principe bueno/malo
Enchufala-Chaparia
Dame otra/dos
(con una/dos/tres)
Festival dame
Enchufla con vuelta
Ocho
Enchufla doble
Enchufla complicado
Festival enchufla
Festival balagan
רמה 3 - 1 Intermediate
Enchufla y casate
Exhibala
Yogurt/tres
El medio (rosa)
El uno
Candado Miami
Pelota/Loca/clave
La Piscina/kilo/Natación
Uno abajo
Manos
Siete
Adios
Vacilala
Vacilala con dame
Pa'lante pa'tras
Media(fly)
Amistad
Kentucky
Evelin
Prima Evelin
Coco y coquito
רמה 4 - 2 Intermediate
El dedo
Enchufla con palmas
Vacilala Entrada
Cadena
Sombrero
Enchufla par arriba tres
Flamenco
Adios largo
Coca cola
Siete coca cola
Vacilala sentada
(el medio): ocho, zero, ochenta, trienta y tres, levantela, bajanla
Prima con la hermana ( adios)
Festival prima
Remolino
Foot work - slide
 
setenta
Setenta y cinco
Setenta enredate
Dame com-manos tres
El Camino (small/large)
 
Paseala (arriba/abajo)
Enchufla con giro
Dame dos con giro
Foot work - kick
Dips
 
רמה 5 - Advanced
Paseala-complicado
Sombrero doble
Sombrero derenier
Sambuca
Besito(beso)
Abrazala
Dedo saboreado
La genny + complicado
Montana rusa
El dedo complicado
Abenico
Abenico complicado
Balsero
El dos
El doce
El atrevido
Botala
Rubenada
La Victoria
Puente
Setenta Nuevo
Siete loco + complicado
Coca cola por atras
Ponla sabor
Setenta complicado + con gancho
Setenta y cinco moderno
Siete Setenta
La Habana
Huracan
Siete moderno
Coca cola twist
Juana la cubana
Dedo guarapo- y bota
3 way stop
La sombra
Sombrero con eco
Dile que pare
Enchufla con bikini
Dame de mentira
Coca cola al revers
Kentucky complicado
Dame elegante
Siete Setenta