מאגר הוריאציות
The Variations Collection
Media-Noche.org


מאגר סרטוני וריאציות הסלסה הקובנית מובא לכם על ידי צוות Havanaway (www.dror.co.il), מדיה נוצ'ה (www.Media-Noche.org) וLaMusica.co.il.
דף זה מבוסס על הדף של Havanaway . ניתן ללחוץ על חלק מהוריאציות כדי לראות את הוריאציה ולקבל פרטים עליה.
הוריאציות המודגשות הן מקוריות של צוות Havanaway

The Cuban salsa variations collection is brought to you by Havanaway team (www.dror.co.il), Media Noche (www.Media-Noche.org) and Lamusica.co.il.
This page is based on the Havanaway page . You can click on some of the variations in order to see their clip and get their details.
The Bold variation names are Havanaway originals

הבהרות:
1) הסרטונים בגלריה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בסרטונים אלו ללא אישור, אלא שימוש אישי בלבד
2) הסרטונים מכילים הדגמות בלבד, ללא הסברים, וללא דגשים, והשימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לקבל הסברים נוספים, ניתן לפנות לצוות מאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה בכתובת vars.collection@media-noche.org .

Comments:
1) The Clips in this Gallery are Copyrighted, And should not be used for any commercial use without permission. For personal use Only.
2) These clips contain Demonstrations only, no explanations and no tips. Using them is at your own risk. For further explanations, You can contact Media Noche variations collection team at vars.collection@media-noche.org.
תכנית לימודים - רואדה

רמה 1 שבוע 1
Guapea, Dame, Dile que no, Enchufala

Havanaway

www.dror.co.il

רמה 2
שבוע 1 שבוע 2 שבוע 3 שבוע 4
Enchufala y dame,
Dame con una/ Dos/ tres,
Chaparia,
Festival enchufala
 
Enchufala doble,
Enchufala complicado,
Festival balagan,
Festival balagan con vuelta
 
Ocho,
Siete,
Exhibela,
Yogur.
 
Dame con manos tres,
Vacilala,
CocaCola,
Media,
Sombrero
רמה 3
שבוע 1 שבוע 2 שבוע 3 שבוע 4
Vacilala Entrada,
El dos,
El uno,
Sombrero Doble
 
Yogur tres,
Siete CocaCola,
Paseala por atras,
Paseala por arriba,
Paseala por abajo
Prima con la hermana,
Prima paulito,
Prima skipi,
Festival prima
 
Una abajo,
Kantucky,
Evelin,
Penque,
La pelota
רמה 4
שבוע 1 שבוע 2 שבוע 3 שבוע 4
Beso,
Balsero,
Abrazala,
Montana ruso,
Candado
La piscina/ Kilo,
Setenta (70),
Setenta y cinco (75),
Setenta enredate,
Setenta complicado
Havana,
El dedo,
Dedo saboreado,
Dedo complicado
 
Siete moderno
Ponle sabor,
Siete loco,
Siete loco complicado
 
אחרים
Hombres el centro/ El medio/ Rosa - Palmas, Vuelta, Derecha, Izquierdo, Ocho, Ochenta (80), Trenta y tres (33), Flor
Festival bueno/ Malo - Cabeza, Cintura, Culo.
Otra
Dame ( Una/ Dos/ Tres) Con (Una/ Dos/ Tres)