מאגר הוריאציות
The Variations Collection
Media-Noche.org


מאגר סרטוני וריאציות הסלסה הקובנית מובא לכם על ידי צוות לטינגייט (www.latingate.co.il), מדיה נוצ'ה (www.Media-Noche.org) וLaMusica.co.il.
דף זה מבוסס על הדף של לטינגייט . ניתן ללחוץ על חלק מהוריאציות כדי לראות את הוריאציה ולקבל פרטים עליה.
הוריאציות המודגשות הן מקוריות של צוות לטינגייט

The Cuban salsa variations collection is brought to you by Latingate team (www.latingate.co.il), Media Noche (www.Media-Noche.org) and Lamusica.co.il.
This page is based on the Latingate page . You can click on some of the variations in order to see their clip and get their details.
The Bold variation names are Latingate originals

הבהרות:
1) הסרטונים בגלריה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בסרטונים אלו ללא אישור, אלא שימוש אישי בלבד
2) הסרטונים מכילים הדגמות בלבד, ללא הסברים, וללא דגשים, והשימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לקבל הסברים נוספים, ניתן לפנות לצוות מאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה בכתובת vars.collection@media-noche.org .

Comments:
1) The Clips in this Gallery are Copyrighted, And should not be used for any commercial use without permission. For personal use Only.
2) These clips contain Demonstrations only, no explanations and no tips. Using them is at your own risk. For further explanations, You can contact Media Noche variations collection team at vars.collection@media-noche.org.
Basic - רמה 1
Guapea Dile que no Enchufala

לטינגייט

הדף מן האתר

         www.latingate.co.il

Beginners - רמה 2
Para Al Medio/abajo
Tiempo Espana
Taro / Taro de Mentira
Príncipe bueno/malo
Enchufala Chaparia
Dame dos / Tres
Dame Otra
Basic Steps
Enchufala Con Vuelta
Ocho
Festival Enchufala
Enchufala complicado
Festival enchufala
Festival Balagan
Intermediate1 - רמה 3
Enchufala y casate
Exhibala
Yogurt Tres
Al Medio
El Uno
Candado Miami
Pelota / Loca / clave
Festival La Piscina / Kilo / Natacion
Uno Abajo
Manos / Palmas
Siete
Adios
Vacilala
Vacilala con Dame
Media / fly
Amistad
Kentucky
Evelin
Prima Evelin
Coco y Coquito
Intermediate2 - רמה 4
El dedo
Enchufala con palmas
Vacilala Entrada
Cadena
Sombrero
Enchufala par arriba tres
Flamenco
Adios largo
Coca Cola
Siete con Coca Cola
Vacilala sentada
Al Medio
Prima con la hermana ( adios)
Festival Prima
Remolino
Foot work - slide
setenta
Setenta Y Cinco
Setenta Enredate
Dame con Manos Tres
El Camino
El Camino Largo
Paseala Arriba/Abajo
Enchufala con Giro
Dame dos con Giro
Foot work - kick
Dip
Advanced - רמה 5
Paseala Complicado
Sombrero Doble
Sombrero De'Renier
Sambuca
Beso
Abraza la
El Dedo saboreado
La Jenny
El Dedo Complicado
Montana Rusa
Abanico
Abanico Complicado
Balsero
El dos
El Doce
El Atrevido
Botala
Rubenada
La Victoria
Puente
Setenta Nuevo
Siete loco + complicado
Siete Loco Complicado
Coca Cola Por Atras
Ponle Sabor
Setenta Complicado + con gancho
Setenta Complicado con Gancho
Setenta y Cinco moderno
La Habana
Huracan
Siete Moderno
Coca Cola Twist
Three (3) Way Stop
Juana la Cubana
Dedo Guarapo y Bota
La sombra
Sombrero con Eco
Dile Que Pare
Enchufala con Bikini
Dame de Mentira
Coca Cola al Revers
Kentucky Complicado
Siete Setenta
Dame Elegante