מאגר הוריאציות
The Variations Collection
Media-Noche.org


מאגר סרטוני וריאציות הסלסה הקובנית מובא לכם על ידי צוות לטינו ביט (הדור הבא) (www.LatinoBeat.co.il), מדיה נוצ'ה (www.Media-Noche.org) וLaMusica.co.il.
דף זה מבוסס על הדף של לטינו ביט (הדור הבא) , גירסת הדור הבא 2010. ניתן ללחוץ על חלק מהוריאציות כדי לראות את הוריאציה ולקבל פרטים עליה.
הוריאציות המודגשות הן מקוריות של צוות לטינו ביט (הדור הבא)

The Cuban salsa variations collection is brought to you by Latino Beat (next generation) team (www.LatinoBeat.co.il), Media Noche (www.Media-Noche.org) and Lamusica.co.il.
This page is based on the Latino Beat (next generation) page , next generation 2010 version. You can click on some of the variations in order to see their clip and get their details.
The Bold variation names are Latino Beat (next generation) originals

הבהרות:
1) הסרטונים בגלריה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בסרטונים אלו ללא אישור, אלא שימוש אישי בלבד
2) הסרטונים מכילים הדגמות בלבד, ללא הסברים, וללא דגשים, והשימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לקבל הסברים נוספים, ניתן לפנות לצוות מאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה בכתובת vars.collection@media-noche.org .

Comments:
1) The Clips in this Gallery are Copyrighted, And should not be used for any commercial use without permission. For personal use Only.
2) These clips contain Demonstrations only, no explanations and no tips. Using them is at your own risk. For further explanations, You can contact Media Noche variations collection team at vars.collection@media-noche.org.
Lesson 2 - שיעור 2
Guapea,
Basic Turn
Dile Que No
Dame, Enchufela
Lesson 1 - שיעור 1
4 צעדי בסיס ( 1, 2, 3, 4), אחיזה סגורה
סיבוב בת, בן
הובלה


לטינוביט
Latino Beat

http://www.latinobeat.co.il

Level 1 - רמה 1
Lento,
vacilala/Y Dame
5
Sombrero
Couples
El Uno, Siete 4
Chaparia, Play (2,3),
Un Fly, Linea, Rollo
Couples
Ench' Doble/
Complicado
3
Enchufela Y Dame,
Festival Balagan
Festival Dame/Dos
Prima, Evelin 2
Adios, Tiempo Espania
Para El Medio/Abajo
Couples
Ench' Con Vuelta,
Palmas/Dos/Ar./Ab.
1
Exhibela
Couples
Level 2 - רמה 2
Paseala, Laso
Latino Beat
5
Coca Cola
Dame Con Manos
Dame Rueda
Siete Moderno/
Con Coca Cola
4
Prima Con
La Hermana
Festival
Prima
Abrazala,
Beso
3
Amistad
Yogurt
El Dedo,
Montana
2
Candado
Dedo Guarapa
Y Bota
Juana
La Cubana
1
Ocho,
Dame De Mentira
Festival Bueno-
Malo
, Pescina
Adios Largo 10
Vasilala Entrada
Hombres El Centro,
Rosa/Hombres/Mujeres
Balsero 9
El Dos
Dame
Una Abajo
Sombrero
Doble
8
Abanico
El Centro, Haifa,
Vuelta, La Flor
Kentucky 7
Havana
Tarro/De Mentira/
Con Manos/Dos
Setenta/
Y Sinco/Comp.
6
El Centro,
0, 8, 80
33, La Pelota/
Dos/Loca/Clave
Level 3 - רמה 3
Dedo Saboreado 4
Master Level Move
Line Rueda
El Nino 3
Master Level Move
Paseala Por
El Parque
Bebe/Comp. 2
Master Level Move
La Confusion
Atrevido 1
Master Level Move
El Clasico
Noventa 8
Master Level Move
El Doce
Mona Lisa 7
Master Level Move
Enchufala Con La
Rueda Al Reves
La Jenny 6
Master Level Move
El Puente/ Pitria
Colon 5
Master Level Move
3 Way Stop
Micaela 12
Master Level Move
Enchufala
Con Bikini
Ponle Sabor 11
Master Level Move
Enchufala
Vampiro
Latino Beat
Complicado
10
Master Level Move
Terremoto/
Del Duque
Paseala
Y Complicate
9
Master Level Move
Enchufala
Y Cadeneta
Sombrero
Por Debajo
16
Master Level Move
Setenta Con
Las Manos
Sabrosura 15
Master Level Move
Lead Rueda
Siete Setenta 14
Master Level Move
La Sombra/
Loca/Comp.
Siete Loco 13
Master Level Move
Baiu