מאגר הוריאציות
The Variations Collection
Media-Noche.org


מאגר סרטוני וריאציות הסלסה הקובנית מובא לכם על ידי צוות Latino Del Mundo (latino.co.il), מדיה נוצ'ה (www.Media-Noche.org) וLaMusica.co.il.
דף זה מבוסס על הדף של Latino Del Mundo . ניתן ללחוץ על חלק מהוריאציות כדי לראות את הוריאציה ולקבל פרטים עליה.
הוריאציות המודגשות הן מקוריות של צוות Latino Del Mundo

The Cuban salsa variations collection is brought to you by Latino Del Mundo team (latino.co.il), Media Noche (www.Media-Noche.org) and Lamusica.co.il.
This page is based on the Latino Del Mundo page . You can click on some of the variations in order to see their clip and get their details.
The Bold variation names are Latino Del Mundo originals

הבהרות:
1) הסרטונים בגלריה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בסרטונים אלו ללא אישור, אלא שימוש אישי בלבד
2) הסרטונים מכילים הדגמות בלבד, ללא הסברים, וללא דגשים, והשימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לקבל הסברים נוספים, ניתן לפנות לצוות מאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה בכתובת vars.collection@media-noche.org .

Comments:
1) The Clips in this Gallery are Copyrighted, And should not be used for any commercial use without permission. For personal use Only.
2) These clips contain Demonstrations only, no explanations and no tips. Using them is at your own risk. For further explanations, You can contact Media Noche variations collection team at vars.collection@media-noche.org.
Latino Del Mundo

Salsa Academy of Israel
http://www.latino.co.il

(Page of the "Focus" club, Which was active till 2005)

(הדף של מועדון ה"פוקוס", שהיה פעיל עד 2005)

Beginner 3 מתחילים Beginner 2 מתחילים Beginner 1 מתחילים Basic = בסיס
Chaparia
Enchufla Chaparia
Un Flay/Una Linea/Un Rollo
Doble Play / Triple Play
Festival Enchufla
 
Enchufla Doble
Prima
Prima Con La Hermana
Adios/Prima y Dame
Enchufla y dame
 
Guapea
Dile Que No
Enchufla
Dame (Con Una, Dos, Tres) Otra / Repite
 
 
Basic Step 1
Basic Step 2
Basic Step 3
Basic Step 4
Position & Leading
Basic Turn
Intermediate 3 בינוני Intermediate 2 בינוני Intermediate 1 בינוני Beginner 4 מתחילים
Yogurt/Zipper
Miami
Lento
La Pelota
Dame Dos (Tres)
 
 
Siete (7)
Coca Cola
Siete Coca Cola
Recoge El Kilo
Dame Abajo
 
 
El Uno
Enchufla Con Vuelta
Esquipi La Prima Forma
A La Pescina
Natacion
Saludos Los Hombres
 
Enchufla Complicado
Festival Balagan
Principe Bueno, Malo/ La Cabeza, Con Culo
Palmas - Abajo/Arriba/Dos
 
 
Advanced 2 מתקדמים Advanced 1 מתקדמים Intermediate 5 בינוני Intermediate 4 בינוני
Abrasala
Evelin
Dame Con Manos / Con Laso
Paseala
Amistad
 
 
Vacilala
Setenta
El Dos
Beso
Mata La Cucaracha
 
 
Kentaucky
El Zero
Ocho
Ochenta
Trienta Y Tres
Flor/Engancha/Levantela/Bajanla
 
Sombrero
Prima Con Paulito
Rosa
Hombres Al Centro-(Derecha/Izquierda)
Dame Ocaito
 
 
לתשומת לבכם תרגילי מסטר ושיעורי טכניקה וסיגנון ילמדו בקורסים נפרדים.
לפרטים ניתן לפנות למשרדי האקדמיה הישראלית לסלסה.
Advanced 5 מתקדמים Advanced 4 מתקדמים Advanced 3 מתקדמים
Exhibela
Juana La Cubana
Sombrero Doble
El Doce
Trompo
 
 
Colon
Setenta Complicado
Montana Ruso
Dedo
Abanico
 
 
Setenta Y Cinco
Siete Moderno
Balsero
Panque
La Pelota Dos