מאגר הוריאציות
The Variations Collection
Media-Noche.org


מאגר סרטוני וריאציות הסלסה הקובנית מובא לכם על ידי צוות מדיה נוצ'ה גבעת רם (מדיה רם) (www.media-noche.org), מדיה נוצ'ה (www.Media-Noche.org) וLaMusica.co.il.
דף זה מבוסס על הדף של מדיה נוצ'ה גבעת רם (מדיה רם) , גירסת אוקטובר 2012. ניתן ללחוץ על חלק מהוריאציות כדי לראות את הוריאציה ולקבל פרטים עליה.
הוריאציות המודגשות הן מקוריות של צוות מדיה נוצ'ה גבעת רם (מדיה רם)

The Cuban salsa variations collection is brought to you by Media Noche Givat Ram (Media Ram) team (www.media-noche.org), Media Noche (www.Media-Noche.org) and Lamusica.co.il.
This page is based on the Media Noche Givat Ram (Media Ram) page , October 2012 version. You can click on some of the variations in order to see their clip and get their details.
The Bold variation names are Media Noche Givat Ram (Media Ram) originals

הבהרות:
1) הסרטונים בגלריה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בסרטונים אלו ללא אישור, אלא שימוש אישי בלבד
2) הסרטונים מכילים הדגמות בלבד, ללא הסברים, וללא דגשים, והשימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לקבל הסברים נוספים, ניתן לפנות לצוות מאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה בכתובת vars.collection@media-noche.org .

Comments:
1) The Clips in this Gallery are Copyrighted, And should not be used for any commercial use without permission. For personal use Only.
2) These clips contain Demonstrations only, no explanations and no tips. Using them is at your own risk. For further explanations, You can contact Media Noche variations collection team at vars.collection@media-noche.org.

Basic Level -רמת בסיס
Lesson 1
4 Basic steps ( 1 , 2 , 3 , 4 - open \ close frame
Enchufala
Lesson 2
Cuban Salsa & Rhythm
Guapea
Dile Que No
Dame
Enchufala

מדיה נוצ'ה גבעת רם
ב"מדיה רם" לומדים ורוקדים סלסה קובנית.

השיעורים – ברמות השונות - מתקיימים בבית צרפת, האוניברסיטה העברית, קמפוס גבעת רם.
בימי ג' בין השעות 20:30-21:30. בתום השיעורים: מסיבת סלסה!

Media Noche Giv'at Ram
Tuesdays, 8:30, Giv'at ram campus, Henrew university, Jerusalem.

         www.Media-Noche.org        Facebook: Media Noche Givat Ram

Beginners Level - רמת מתחילים
Lesson 1
Enchufala
Enchufala Y Dame
Festival Bueno Malo ( bueno , malo , cabeza , con culo )
Un Fly ( Doble , Triple Play )
 
 
Lesson 2
Lento
Vacilala
Sombrero
dame con Una / Dos / Tres
Cuban Couple dancing ( Body Movement , Cuban Momentum , Guapea Games )
Lesson 3
Enchufala
Enchufala Doble
Enchufala Complicado
Festival Balagan
Exhibala
 
 
Lesson 4
Dame Dos / Dos con Dos
Enchufala y chaparia
Enchufala de Vampiro
Siete
 
 
Lesson 5
El uno
Miami
Dame Abajo
Vuelta \ Giro
 
 
Lesson 6
Prima
Adios
( Enchufala con vuelta )
Kentucky
 
 
  
Intermediate Level - רמת בינוני
Lesson 1
Evelyn
Prima Con La Hermana
Prima Esquipi
Prima Paulito
Festival Prima
 
Lesson 2
Dame ocaito
Montaña
El Dos
Dedo
 
Lesson 3
Coca Cola
Siete Coca Cola
Enchufala Coca Cola
Siete moderno
Siete Poco Loco
 
Lesson 4
Dos Abajo
Beso
Abrazala
Pa'ti Pa'mi
Hombres al centro ( 0 , 8 , 80 , clap , vuelta , derecha , izquierda , etc.; la pelota + loca / clave )
Lesson 5
Setenta
Setenta y cinco
Setenta complicado
Tiempo España ( taro , taro de mentira , etc.)
 
Lesson 6
Havana
Prima Grande
Dame Con Manos Tres
Siete loco
Sombrero y Laso \ y Paseala
 
Advanced Level - רמת מתקדמים
Lesson 1
Balsero
Sombrero doble
Juana la Cubana
Dame de mentira
Kentucky complicado
 
 
Lesson 2
Thalia
Dedo guarapo y bota
Dedo saboreado
Dedo complicado
 
 
Lesson 3
Corte en dos
Amistad
Esquipi con amistad
Puente
Puente Pitria
Two couples rueda
Lesson 4
Abanico
Setenta nuevo
Noventa
Siete Setenta
Mona Lisa
Lesson 5
El Doce
Azuquita
El melao
Ponle Sabor
 
 
Lesson 6
Consorte
Vacilala entrada
cadena ( hombres , mujeres )
Colon + con Amiga
Trompo