מאגר הוריאציות
The Variations Collection
Media-Noche.org


מאגר סרטוני וריאציות הסלסה הקובנית מובא לכם על ידי צוות מדיה נוצ'ה קרית שמונה (מדיה שמונה) (www.media-noche.org), מדיה נוצ'ה (www.Media-Noche.org) וLaMusica.co.il.
דף זה מבוסס על הדף של מדיה נוצ'ה קרית שמונה (מדיה שמונה) , גירסת אוקטובר 2012. ניתן ללחוץ על חלק מהוריאציות כדי לראות את הוריאציה ולקבל פרטים עליה.
הוריאציות המודגשות הן מקוריות של צוות מדיה נוצ'ה קרית שמונה (מדיה שמונה)

The Cuban salsa variations collection is brought to you by Media Noche Kiryat Shmona (Media Shmone) team (www.media-noche.org), Media Noche (www.Media-Noche.org) and Lamusica.co.il.
This page is based on the Media Noche Kiryat Shmona (Media Shmone) page , October 2012 version. You can click on some of the variations in order to see their clip and get their details.
The Bold variation names are Media Noche Kiryat Shmona (Media Shmone) originals

הבהרות:
1) הסרטונים בגלריה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בסרטונים אלו ללא אישור, אלא שימוש אישי בלבד
2) הסרטונים מכילים הדגמות בלבד, ללא הסברים, וללא דגשים, והשימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לקבל הסברים נוספים, ניתן לפנות לצוות מאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה בכתובת vars.collection@media-noche.org .

Comments:
1) The Clips in this Gallery are Copyrighted, And should not be used for any commercial use without permission. For personal use Only.
2) These clips contain Demonstrations only, no explanations and no tips. Using them is at your own risk. For further explanations, You can contact Media Noche variations collection team at vars.collection@media-noche.org.
Basic - בסיס
Basic steps 1 (tiempo españa), 2 (mambo step), 3 (back rocks), 4 (side rocks)
Closed/open frame
frame switching
Leading
Guapea
Dame
Dile Que No

מדיה נוצ'ה סלסה - קרית שמונה
מוצ"ש, בית ונקובר (לשעבר מתנ"ס כל נדריי), רח' הרמב"ם 19, קרית שמונה.
20:30 עד מתי שבא

Media Noche Salsa - Kiryat Shmona
Saturday, Beit Vencouver (Kol Nidrei), 19 Harambam st., Kiryat Shmona.
20:30 till whenever we like it

www.Media-Noche.org    youtube: medianochesalsa     Facebook: מדיה נוצ'ה קרית-שמונה

Master - מאסטר
El Niño
La Amore
Media Noche
El Tal
Ronlee
El Duque + Loco
La Blue
La Argentina
El Dodo
El Moro
Aya
Zambullida
Confusion
Nufi + Con Sombrero
Basta Los Ganchos
Chucha
Rosh Zayit
Mishel + Nuevo
Guapea Miami / Cuban / Beer Sheva / de Ferrer
Sabrosura
Eduardo
Bebe
Enchufala y cadeneta
Aguamenon
Carnaval
La Rosa
Abanico complicado
Thalia
Sombrero por debajo largo
Beso loco
La cuadra
Tornado
Cuncun
Mago
Yo soy malo
Cuba libre
Tunturuntun
Caracol de kiki
Paseo solo
Enredadera
Metete
Sencilla y engañala
Tranque
And many more...
Beginners - מתחילים
Enchufala
Dile Que No
Enchufala Doble
Enchufala Complicado
Enchufala Y Dame
Festival Balagan
 
 
Tap + Lento
Dile Que No
Vacilala
Sombrero + Laso / Paseala
directo
 
Enchufala
Dile Que No
Salsa turns ( vuelta, ronde, giro, hook turn, spin)
Enchufala con vuelta
Kentucky
Exhibala
un Fly / un Fly doble / Un Rollo / Una Linea / triple play
Enchufala
Dile Que No
Miami
El uno
Chaparia
Enchufala vampiro
Cuban Couple dancing (Movement, Cuban Momentum, Guapea Games)
Tap + Prima
Dile Que No
Adios
Dame abajo
Adios arriba
dame con 1,2,3
Dame dos
Dame tres
  
Intermediate - בינוני
Prima con la Hermana
Esquipi la prima forma
Prima con Paulito
Festival Prima
Prima Grande
Evelyn
Para Ti Para Mi + Cuban basic step 3
Dame ocaito
dos abajo
Dame con manos tres
El Dos
Montaña
Dedo
Rueda leading
Siete
Siete Coca Cola
Enchufala Coca Cola
Siete moderno
Siete loco
 
 
Hombres al centro (Haifa, clap, pull, vuelta, derecha, izquierda, zero, ocho, ochenta, la pelota + loca/clave)
Mata la cucaracha / no!
Festival Bueno Malo (bueno, malo, cabeza, con culo)
Abrazala
Beso
 
 
Setenta (Israeli/miami / cuban)
Setenta y cinco
Setenta complicado
palmas (abajo, arriba, dos)
Rueda de Tiempo españa (taro, taro de mentira, taro abajo, taro para fuera, open to rueda a la reves)
Havana
 
Advanced - מתקדמים
Balsero
Sombrero doble
Juana la Cubana
Kentucky complicado
 
 
Dame de mentira
Dedo guarapo y bota
Dedo saboreado
Dedo complicado
 
 
Corte en dos (rueda cutting)
Amistad
Esquipi con amistad
Puente
Puente Pitria
Two couples rueda (dame, dos, abajo, derecha con doble vuelta)
Abanico
Setenta nuevo
Noventa
Siete Setenta
 
El Doce
Mona Lisa
El melao
Ponle Sabor
 
 
Vacilala entrada
cadena (hombres, mujeres)
Colon + con Amiga
Trompo