מאגר הוריאציות
The Variations Collection
Media-Noche.org


מאגר סרטוני וריאציות הסלסה הקובנית מובא לכם על ידי צוות מדיה נוצ'ה תל-אביב (מנתא) (www.mentasalsa.com), מדיה נוצ'ה (www.Media-Noche.org) וLaMusica.co.il.
דף זה מבוסס על הדף של מדיה נוצ'ה תל-אביב (מנתא) , גירסת יוני 2013. ניתן ללחוץ על חלק מהוריאציות כדי לראות את הוריאציה ולקבל פרטים עליה.
הוריאציות המודגשות הן מקוריות של צוות מדיה נוצ'ה תל-אביב (מנתא)

The Cuban salsa variations collection is brought to you by Media Noche Tel Aviv (MENTA) team (www.mentasalsa.com), Media Noche (www.Media-Noche.org) and Lamusica.co.il.
This page is based on the Media Noche Tel Aviv (MENTA) page , June 2013 version. You can click on some of the variations in order to see their clip and get their details.
The Bold variation names are Media Noche Tel Aviv (MENTA) originals

הבהרות:
1) הסרטונים בגלריה מוגנים בזכויות יוצרים, ואין לעשות כל שימוש מסחרי בסרטונים אלו ללא אישור, אלא שימוש אישי בלבד
2) הסרטונים מכילים הדגמות בלבד, ללא הסברים, וללא דגשים, והשימוש בהם על אחריות המשתמש בלבד. על מנת לקבל הסברים נוספים, ניתן לפנות לצוות מאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה בכתובת vars.collection@media-noche.org .

Comments:
1) The Clips in this Gallery are Copyrighted, And should not be used for any commercial use without permission. For personal use Only.
2) These clips contain Demonstrations only, no explanations and no tips. Using them is at your own risk. For further explanations, You can contact Media Noche variations collection team at vars.collection@media-noche.org.
 מערך שיעור מנת"א

מדיה נוצ'ה תל-אביב (מנתא)

         www.mentasalsa.com

         www.media-noche.org

מקרא:
תוכן מיוחד שאינו וריאציה
וריאציה מקורית של מנת"א
שיעור מיוחד
* לפי מגבלות הזמן
Level 1
1.1
• Intro to Salsa music
Tiempo España
Guapea (Miami)
Dile Que No (Miami)
Dame
Enchúfala
1.2
Back rocks
Intro. to contra, leading and following
Dame (+con Una / Dos / Tres / YESH)
Para Ti Para Mi
Level 3
3.1
• Cross Body Lead and Inside Turn
Single Chasing Single
La Copa
La Copa Coca-Cola
• Cross Body Lead +180°
3.2
Enchúfala Arco
El Uno
Miami
Kentucky
Dame Dos / Tres
More Enchúfalas
3.3
Sombrero (con Lazo)
Setenta (70)
Setenta y Cinco (75)
Directo
Festival Bueno Malo
3.4
Prima
Prima con La Hermana
Adios
Esquipi la prima forma
Prima con Paulito
Festival Prima
3.5
Rythm - Salsa's main instruments
3.6
Siete (7)
Siete down
Siete Coca-Cola
Siete Moderno
La Pelota \ Loca \ Clave
Dame con Manos (Tres)
Level 4
4.1
Balsero
Beso (+Besame, Beso Derecha)
Abrazala
El Dos
Un fly (Una Linea / Un Rollo / Un Fly Doble / Un Fly on 2 / Doble Play / Triple Play)
4.2
Lady’s body wave
• Titanic
La Copa Moderna
De Espaldas
• Basic dip
4.3
Styling in Guapea and Dile Que No
Afro-Cuban dancing - Guaguanco
Enchúfala y Dame Rumba
Para el Abajo
Instructor's choice style
4.4
Abanico
Sombrero Doble
La Jenny
Chaparia
4.5
Eurolento
Botala
Rhythm - Listening to song parts
Hombres al Centro (Derecha, Izquierda, Palmas, Vuelta, Haifa, Cero, Ocho, Ochenta, Flor, Levantala, Bajala)
4.6
Montaña
Dedo
CW vs. CCW
El Copado
Rhythm - How to keep it
4.7
Setenta Complicado
Setenta Nuevo
Cadena (Mujeres, Hombres, Mujeres y Hombres)
Noventa *
4.8
Juana la Cubana
Amistad
Havana
Vacilala Entrada
Level 5
5.1
• Chain turns and focus
• 7-beat Turn
• Sombrero Touch & Go
Sombrero de Nir (Sombrero De Regnier simplicado)
How to Cubanize your LA - Creating Nir style variations
Dile que Si (LA) *
5.2
• Son basic steps
• Son variations: Exhibalike, Pasealike
• Son step Cajon
Shoulders in Son
Listening to the Bass
Setenta con setenta
5.3
Siete Loco (+Complicado)
El Melau
Dame de Mentira
5.4
• Neck Drop
• Arm Drop
La Patada
(guys need to bring stretchable pants for this lesson)
Una Linea (Dame, Esquipi, Enchúfala Vampiro, Amistad)
Rueda al Revés (Dame, Esquipi)
5.5
Michael
Titanic de espaldas
Cuidate
Holywood
5.6
Suave
El Suave
Inventing new variations
Cuban lady style
5.7
Colon
Trompo
Paseo de Olas
5.8
Confusion
Festival Balagan
Advanced leading and following
5.9
Dile que Si (Cuban)
EINchúfala
Pressure turn
Prima Grande
Coca-cola por atrás (+Stop Leg / Hand + Hand throw)
5.10
Instructing salsa intro
Puente (Infinte)
Level 2
Enchúfala y Dame
Enchúfala Doble
Enchúfala complicado
Festival Balagan

Exhibala
Enchúfala con Vuelta
Enchúfala con Evelyn
DQN right to right

Basic Rhythm
Cuban Guapea
Guapea con Camina
Rueda Leading

Cuban Dile Que No
Coca-Cola
Coca-Cola with Shoulder lead
Dile Que No +180°

Dame abajo
Lento
Vacilala

Paseala
Lazo
Basic body movement
Salsa etiquette

Intro. to the different Salsa styles
Open Hand Hold
• Cross Body Lead
• Walk-Through
Ladies' Single
Men's Single